tirsdag 8. oktober 2013

Dispensasjon fra ny aldersregel

Det blir endringer i aldersgrenser på B ponni fra 1.1.2014. Det er da 12 års grense på kategori B ponni. Vi skal ha en smidig overgang på denne aldersgrensen. Så dere som har barn som blir 11 år i 2014 og eier /startet med B ponni i 2013, kan søke om dispensasjon fra reglen. Dokumentasjon på at ponnien har vært i deres eie før 1.1.2013 må følge søknaden. Søknaden sendes tove.onshuus@travsport.no før 1.12.2013