torsdag 10. oktober 2013

Mer informasjon ang ny aldersgrense på B-ponni

"Dette gjelder ponni med høyde fra 110,1 cm til og med 130 cm.

Denne endringen ble tatt opp på ponni-ledermøte i oktober 2012. Alle her fikk i hjemmelekse og lufte dette med sine forbund/ponnigrupper, siden forslaget kom fra noen forbund på møte, var ikke dette snakket om ute i de forskjellige grupper. Vi i DNT fikk inn kun 3 svar og alle var for endringen, det var også 70 % av de som forlot møte i oktober 2012. Deretter ble reglementet sent til DNT styre i desember 2013 for behandling og endringene ble vedtatt.


Slutten av desember 2012, ble dette lagt ut på ponnitravet.no med opplysning om endring av aldersgrense på ponnier over 110,1 cm er øket fra 10 til 12 år i 2014. Les under reglement på ponnitravet.no.
Bakgrunnen for dette er at det har vært mange nesten ulykker og stygge hendelser, som viser at unger i den alderen ikke kan mestre så store ponnier i banen, mange av disse ponniene går veldig fort og er hete. Vi har også et Nordisk samarbeid og Sverige har 13 år på B ponnier. Det er stor forskjell på å håndtere en stor ponni på en ridebane og en løpsbane.

Vi har også sakt at vi skal ha en smidig overgang. Det vil si at de som eide sin ponni før reglen ble opplyst om, altså før 1.1.2013 og er 11 år i 2014 kan søke dispensasjon. Har man kjøpt så stor ponni til sine barn som er 10 år i 2013, og at formålet er å kjøre ponnitrav, da har man ikke satt seg inn i reglementet før man har gjort en slik investering.

Vi jobber i disse dager med revidering av reglement og mail er sendt ut til alle forbund/ponniutvalg 11.september 2013 om at hvis de har forslag om endringer må vi ha dette innen 10.oktober. Regner med at alle har fått dette fra sitt ponniutvalg.

Det har vært mye støy rundt dette i disse dager da man har gått ut og bet de som skal søke om dispensasjon om og gjøre dette så vi har ting i orden før 1.1.2014 Vil med dette også minne ponniinstruktører, styremedlemmer, komiteer/utvalg i forbund/lag om at dere er en del av DNT systemet og må forholde dere lojale til det felleskapet har bestemt om du er enig eller ikke.
"   Ponnitravet.no