lørdag 3. september 2016

Invitasjon inspirasjonssamling og ledersamling 8.-9. oktober 2016

Dette er en samling for dere som er godkjente instruktører. Målet er å komme sammen og inspirere hverandre og ikke minst utveksle erfaringer. I tillegg diskutere en del viktige temaer. Vi tar ledersamling samtidig så denne invitasjonen gjelder også ledere av ponniutvalg. Vi legger denne samlingen til Gardermoen.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport | Comfort Hotel Runway
Start: Lørdag 8. oktober kl 11.00
Avsluttes: Søndag 9. oktober kl 15.00

DNT vil dekke opphold. Reiseutgifter må dekkes av forbund/lokallag/ponniutvalg. Hvis man ikke møter til samling, eller ikke har gyldig fravær (avtalt på forhånd) Blir regningen for opphold sendt det gjeldene forbund, for denne helgen 3000 kr pr person. Dette gjelder også personer som ikke stiller opp for sitt forbund de neste to årene. Da vil regningen gå rett til vedkommende det gjelder.

Det er viktig at forbund og ponniutvalg samarbeider, så dere er enige om hvem dere skal sende. Send kun personer som er innstilt på å gjøre en jobb i forbundet. Vi vil ha en samlet påmelding fra forbudet vi av forbundssekretær. Alle som ikke var på inspirasjonssamling i 2014-2015, må på dette i 2016. De som var på kurs i 2014 må delta nå, kan søke dispensasjon om dato absolutt ikke passer. Vi har kun satt av en helg. Er dette et problem for noe, så ta kontakt med undertegnede. Vi prioriterer først de som ikke deltok i 2014 eller 2015, så ser vi hvor mange vi får plass til. Denne samling arrangeres av DNT.

Påmelding senest 25.september til undertegnede, tove.onshuus@travsport.no

Velkommen til en hyggelig samling

Mvh Det Norske Travselskap
Tove Onshuus
Ponniansvarlig
Tlf: 47+99236979

søndag 7. februar 2016

Innkalling til årsmøte


Fredag 4. mars kl.18:00 avholdes det årsmøte i ponniutvalget i Agder Travforbund. Vi oppfordrer både kusker og foreldre til å stille. Møtet avholdes i Stallkroa.

Følgende agenda er satt opp:
  • Valg av dirigent og referent
  • Gjennomgang av årsberetningen for 2015
  • Regnskapet for 2015
  • Gjennomgang av løp for 2016
  • Valg av styre i ponniutvalget 2016
  • Valg av valgkomité 2016

Saker til årsmøtet må være mottatt styret senest en uke før.

Velkommen!