søndag 7. februar 2016

Innkalling til årsmøte


Fredag 4. mars kl.18:00 avholdes det årsmøte i ponniutvalget i Agder Travforbund. Vi oppfordrer både kusker og foreldre til å stille. Møtet avholdes i Stallkroa.

Følgende agenda er satt opp:
  • Valg av dirigent og referent
  • Gjennomgang av årsberetningen for 2015
  • Regnskapet for 2015
  • Gjennomgang av løp for 2016
  • Valg av styre i ponniutvalget 2016
  • Valg av valgkomité 2016

Saker til årsmøtet må være mottatt styret senest en uke før.

Velkommen!